Nieuwe regels voor fokkers

Belangrijk nieuws voor onze fokkers.

Zoals bekend brengt de Raad van Beheer voor elke hond, die in de stamboekhuishouding moet worden ingeschreven, bepaalde kosten in rekening.Voor fokkers, die geen lid zijn van een rasvereniging worden deze kosten met 96,50 euro  verhoogd.
Om onduidelijkheid en onjuistheden in het vervolg te voorkomen, zal er een strengere controle van het lidmaatschap plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2010 moeten fokkers een officieel bewijs van lidmaatschap, verstrekt door de rasvereniging, aan de chipper overleggen om voor de lagere inschrijfkosten in aanmerking te komen.

Bankoverschrijvingen en dergelijke zullen niet meer als bewijs voor het lidmaatschap worden geaccepteerd.
De border terriër fokkers, die zich hebben aangemeld bij de pupinformatie, zullen het officiële lidmaatschapsbewijs voor 1 januari 2010 automatisch toegestuurd krijgen.

Fokkers, die wel lid zijn van de Nederlandse border terriër club, maar niet zijn aangesloten bij de pupinformatie, kunnen het lidmaatschapsbewijs aanvragen bij C. Hilvers.

Heeft u plannen om in 2010, voor de eerste keer, een nestje te gaan fokken, dan kunt u het lidmaatschapsbewijs ook nu al aanvragen.

Natuurlijk kan dat ook nog in de loop van 2010, maar doet u het dan wel zo snel mogelijk na de dekking.

Het lidmaatschapsbewijs is één jaar geldig.

Pupinformatiefokkers en alle aangemelde fokkers zullen ook in de volgende jaren het lidmaatschapsbewijs automatisch toegestuurd krijgen.

In de rubriek NIEUWS op onze website kunt u ook het bericht van de Raad over het lidmaatschapsbewijs vinden. Dit bericht is i.v.m. de lengte aangepast, binnenkort zal ook op de website van de Raad van Beheer informatie over deze strengere controle worden gegeven.

Casper Hilvers

« Terug naar het nieuws overzicht

Tinki.nl