Aanmelding Pupinfo fokker
Voor elke Pupinformatie fokker geldt:

U bent verplicht elke dekking binnen 3 weken na de dekdatum via het formulier dekmelding op deze website door te geven aan de Pupinformatie.
U bent verplicht alle nestgegevens (geboortedatum, aantal reuen/teven, eventuele afwijkingen of sterfgevallen) binnen 10 dagen door te geven aan de Pupin­formatie door middel van het formulier  Geboortemelding

De gegevens worden na ontvangst van de ingevulde formulieren in de lijsten opgenomen.De vermelding van een nest wordt 10 weken na de geboortedatum uit de lijsten verwijderd. Indien u deze termijn wilt bekorten of verlengen, kunt u dat aan de pupinformatie doorgeven.Voor de vermelding op de pupinformatielijsten wordt 5 euro per pup in rekening gebracht.De aangever verklaart zich akkoord met het opnemen van deze gegevens in de Border Burgerlijke Stand van het NBTC Clubblad en met het door de Pupinformatie verstrekken van deze gegevens op de Pupinformatielijst aan aspirant-kopers.

Aangever verklaart bekend te zijn met de Verenigingsfokreglement en het Reglement Pupinfor­ma­tie en de regels van deze documenten na te leven. Deze reglementen kunt u van de website van de NBTC downloaden.

pupinfo@borderterrier.nl

Tinki.nl