Pupinformatielijst

De NBTC heeft een Gedragscode en een Pupinformatie Reglement opgesteld, waarin regels zijn opgenomen voor het fokken van Border Terriërs. (zie: clubinfo)
Fokkers, die zich houden aan deze regels, kunnen zich aanmelden als Pupinformatiefokker. In de Pupinformatielijst wordt uitsluitend informatie gegeven over de dekkingen en geboortes bij deze fokkers. Via de Pupinformatie van de NBTC wordt geen informatie gegeven over niet bij de pupinformatie aangesloten fokkers.

Dekkingen worden op volgorde van de vermoedelijke geboortedatum in de lijst opgenomen. Latere meldingen kunnen daardoor een plaats krijgen voor of  tussen al eerder vermelde dekkingen. Gedurende een week worden deze meldingen met de mededeling “nieuw” aangegeven. Geboorteberichten worden 10 weken vermeld, tenzij de fokker aangeeft dat de melding  eerder van de lijst verwijderd kan worden.Indien bij de geboorte alle pups van een fokker al een bestemming hebben gevonden, wordt dit vermeld. Het geboortebericht wordtdan maar 1 week  in de lijst opgenomen.

De lijst wordt elke maandag bijgewerkt.

Omdat er meer aanvragen zijn dan er pups worden geboren, kunt u het beste elke maandag* de lijst bekijken en snel contact opnemen als er een nieuwe melding in de lijst is opgenomen.

Er is geen centrale wachtlijst, maar de meeste fokkers zullen wel een lijst met aanvragers opstellen.

De prijzen voor de pups worden door de fokkers zelf bepaald en kunnen dus uiteenlopen.

Tinki.nl