Bestuursleden

Voorzitter en Redactie:  
Elly Weijenborg-Weggemans,
Pr. Willem Alexandersingel 98
4153 BL Beesd, Tel. (06) 21562498
voorzitter@borderterrier.nl

Secretaris/PR:      
André  Bastiani,  
Postbus 160
7480 AD Haaksbergen
secretaris@borderterrier.nl

Fokken en gezondheid: 
Daniëlle van Schaik,
Wiardi Beckmanstraat 29
3621 HA Breukelen, Tel. 0346-820013
fokbeleid@borderterrier.nl

Pupinformatie:
Marja van der Mars
Koninginneweg 13
8171 EE Vaassen Tel. 0578-575542
pupinfo@borderterrier.nl

Penningmeester

penningmeester@borderterrier.nl
Bank: NL88 RABO 0377 1089 60 T.n.v NBTC
BIC:   RABO NL24

Tinki.nl