Gezondheidsinventarisatie 2009

De vorige Gezondheidsinventarisatie vond plaats in het najaar van 2004. Het verslag van deze inventarisatie met alle resultaten is voor iedereen beschikbaar via de website van de NBTC. De ledenvergadering heeft daarna besloten om de Gezondheidsinventarisatie in principe elke vijf jaar te herhalen. Op deze manier hopen wij een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de gezondheid binnen het ras.

 In de tweede helft van 2009 ging de tweede grote Gezondheidsinventarisatie van start. De uitvoering was opnieuw opgedragen aan het instituut Genetic Counselling Services (GCS).

De inventarisatie had ditmaal betrekking op alle Border Terriers die in 2003, 2004, 2005 en 2006 in Nederland zijn geboren. De eigenaren van deze Borders ontvingen een enquêteformulier met het verzoek om dit zo volledig mogelijk in te vullen. GCS heeft voor het verzamelen, verwerken en analyseren van alle gegevens gezorgd.

De resultaten worden geanonimiseerd vastgelegd in een rapport.

In het voorjaar was het concept verslag gereed.

De commissie Fokken en Gezondheid heeft de tekst en de uitgewerkte gegevens kritisch bestudeerd en de vele onjuistheden in tekst en tabellen met de medewerkers van GCS besproken. De commissie heeft daarbij uiteraard geen aanmerkingen gemaakt op de resultaten van het onderzoek.

Het duurde echter tot … voor dit gesprek tussen de commissie F&G en vertegenwoordigers van GCS kon plaatsvinden.

 

Ook na de verwerking van onze opmerkingen bleef er nog enige onenigheid over de definitieve tekst, in het bijzonder over de in het verslag gebruikte term “rasspecifiek”. Op aandringen van de commissie is bij deze term een voettekst geplaatst, die een verkeerde indruk die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze term heeft weggenomen.

De verslag van de Gezondheidsinventarisatie kunt u vinden o[p deze website en op de website van GCS.

Bestuur NBTC en commissie Fokken & Gezondheid   

Klik hier om de Gezondheidsinventarisatie 2009  te downloaden

 

Klik hier om de Gezondheidsinventarisatie 2004  te downloaden

 

Tinki.nl