Jongehondendag 2017
voor het inschrijfformulier Klik hier

Op zaterdag 17 juni 2017 a.s. nodigen we alle puppen en hun eigenaars uit om deel te nemen aan deze dag. Honden geboren tussen 1 februari 2016 en 1 maart 2017 komen hiervoor in aanmerking. En natuurlijk hopen we van harte dat ook de ouderdieren aanwezig zullen zijn!
Locatie: KC Culemborg
Middelkoopstraat 71, 4102 CG Culemborg

Dit jaar zijn er weer keurmeesters van eigen bodem op deze voor ons ras zo belangrijke dag. De heren Henk Burgwal, Hildeward Hoenderkien en Arend Scholten zullen samen de jonge borders beoordelen.

Hebt u een nest gefokt of bent u in het bezit van een Border Terrier, geboren tussen 1 februari 2016 en 1 maart 2017, dan hopen wij dat u aanwezig zult zijn op deze dag. U hoeft daarvoor geen lid te zijn van de NBTC, dus kent u iemand met een border Terrrier, nodig hem/haar dan ook van harte uit voor deze dag namens de NBTC.

U kunt als eigenaar zelf inschrijven (stel wel uw fokker op de hoogte hiervan) door het inschrijfformulier duidelijk in te vullen. Haal eventueel de officiële stamboom erbij om fouten te voorkomen of stuur een kopie mee met het inschrijfformulier.

Als fokker kunt u het gehele of een deel van het nest inschrijven door een kopie van de stamboomaanvraag van de Raad van Beheer van één (of meerdere) nest(en) te sturen waaraan u dan een niet-ingevuld inschrijfformulier vastniet. Op het formulier van de stamboomaaqnvraag geeft u dan aan welke honden meedoen. Vermeldt u dan gelijk of de moederhond en evt. vaderhond ook aanwezig zullen zijn.

Inschrijven kunt u door:
a. u online in te schrijven Klik hier voor het inschrijfformulier

b. het formulier uit het clubblad te gebruiken

U mag ook alle gegevens in een mail zetten en deze opsturen, maar let er dan op dat u wel ALLE gegevens hierin zet.

Het is niet verplicht dat de fokker inschrijft of dat er meerdere nestgenoten aanwezig zijn of dat uw Border in Nederland is geboren. IEDEREEN met een jonge Border, geboren tussen 1-2-2016 en 1-3-2017 is van harte welkom.

Natuurlijk hopen we dat ook de ouderdieren aanwezig zullen zijn. De eigenaren van de reu of teef ontvangen een aparte uitnodiging om te komen zodra er een pup uit die combinatie is aangemeld.

Wat gebeurt er nu eigenlijk op die dag?

De honden worden per leeftijdsgroep gekeurd door 3 keurmeesters. Vóór het keuren worden de jonge Borders per nest (samen met de ouderdieren) op de foto gezet. Alle jonge Borders komen per nest met hun aanwezige ouders in de ring. De keurmeesters beoordelen eerst deze ouderdieren (zonder verslag) en daarna komen de jonge Borders aan bod. Zij ontvangen allen een geschreven keurverslag. Wanneer er een nest is (nakomeling met ouder(s) en/of met 2 of meer nestgenoten) dan wordt ook hier een geschreven verslag van gemaakt en aan de fokker overhandigd.

Als een keurmeester een pup veelbelovend vindt, mag hij dat aangeven door het uitreiken van een gouden rozetje.

Direct na het keuren van de leeftijdsgroep worden alle Border Terriers met een gouden rozetje teruggevraagd in de ring en plaatsen de keurmeesters gezamenlijk de in hun ogen op dat moment de meest veelbelovende jonge Border Terriers.

De eerste keuringen starten om 10.00 uur en u kunt terecht vanaf 9.00 uur. De ingeschreven Borders ontvangen (zo mogelijk per e-mail) een bevestiging met daarin de tijd dat u uiterlijk aanwezig moet zijn. Houdt u er rekening mee dat de keuringen buiten zijn. Er is weinig of geen beschutting op het terrein zelf. Een partytent of iets dergelijks voldoet in zo’n geval prima. Een stoel voor uzelf en een kleedje voor de hond is geen overbodige luxe.

De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien noodzakelijk – een extra keurmeester aan te trekken of een andere keurmeester uit te nodigen zonder berichtgeving vooraf.

Secretariaat Jongehondendag, tel 06-21562498, of activiteiten@borderterrier.nl