Ga naar de inhoud

Oprichting jachtcommissie

Oproep: wie wil deel uitmaken van een nieuw op te richten Jachtcommissie?
Als bestuur zijn we al even bezig (dit bestuur maar ook al vele jaren geleden met een toen deels andere bestuurssamenstelling) om de Border Terrier op een lijst te krijgen zodat onze leden en ook niet-leden met Borders mee mogen en kunnen doen met officiële jachtproeven en –wedstrijden. Daartoe zijn een aantal mogelijkheden:
Via de rasstandaard FCI zou dat een mogelijkheid bieden, wereldwijd. Maar hiertoe moet de Kennel Club in Engeland bereid gevonden worden om bij het ras toe te voegen dat ze volgens de FCI nomenclature (rasstandaard) een hond die een werkhondenstatus heeft. Voor ons is dat niet wenselijk vanwege diverse verplichtingen die het met zich meebrengen voor leden die zich toeleggen op het showen.
Via de Raad van Beheer om ons ras toe te voegen als werkhondenras zonder alle internationale verplichtingen maar wel met rechten om mee te doen aan proeven en wedstrijden, in kunnen schrijven in de werkhondenklas en bepaalde werkhondentitels kunnen halen.
Via de Raad van Beheer om via Orweja ons ras toe te laten tot werkproeven en –wedstrijden, echter zonder alle zaken zoals hierboven beschreven.
Voor het bestuur is het op dit moment een hoofdpijndossier aan het worden omdat er te weinig mankracht in het bestuur is om dit er ook nog bij te doen.
We roepen dan ook leden op om zich op te geven voor een nieuw op te richten Jachtcommissie om de voorgenoemde of andere mogelijkheden te onderzoeken op haalbaarheid. Wij gaan uit van een drie– of vierkoppige commissie waarvan één bestuurslid om de lijnen richting bestuur kort te houden.
Wie oh wie voelt zich geroepen om hierin zitting te nemen? Graag een reactie naar secretaris@borderterrier.nl.