Ga naar de inhoud

De NBTC heeft een Gedragscode en een Clubfokker Reglement opgesteld, waarin regels zijn opgenomen voor het fokken van Border Terriërs. (zie: clubinfo) Fokkers, die zich houden aan deze regels, kunnen zich aanmelden als clubfokker. In de geboorten en dekkingen lijst wordt uitsluitend informatie gegeven over de dekkingen en geboortes bij deze fokkers. Via de Pupinformatie van de NBTC wordt geen informatie gegeven over fokkers die niet voldoen aan de eisen die gesteld worden in het reglement Clubfokker.

Dekkingen worden op volgorde van de vermoedelijke geboortedatum in de lijst opgenomen. Latere meldingen kunnen daardoor een plaats krijgen voor of  tussen al eerder vermelde dekkingen. Gedurende een week worden deze meldingen met de mededeling “nieuw” aangegeven. Geboorteberichten worden 10 weken vermeld, tenzij de fokker aangeeft dat de melding  eerder van de lijst verwijderd kan worden. Indien bij de geboorte alle pups van een fokker al een bestemming hebben gevonden, wordt dit vermeld. Het geboortebericht wordt dan maar 1 week  in de lijst opgenomen. De lijsten worden dagelijks bijgewerkt.
Omdat er meer aanvragen zijn dan er pups worden geboren, kunt u het beste elke dag* de lijst bekijken en snel contact opnemen als er een nieuwe melding in de lijst is opgenomen.
Er is geen centrale wachtlijst, maar de meeste fokkers zullen wel een lijst met aanvragers opstellen.
De prijzen voor de pups worden door de fokkers zelf bepaald en kunnen dus uiteenlopen.
Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor problemen met pups die gefokt zijn door haar leden of voor problemen tussen fokker en koper.
De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de fokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper.
Ook ten aanzien van fokkers die zich NBTC Clubfokkers mogen noemen, heeft de vereniging geen andere dan een controlerende, voorlichtende en adviserende taak.
Dit met betrekking tot gezondheidseisen, exterieureisen, erfelijke gebreken, advies en gebruik van het koopcontract daarbij verwijzend naar het verenigingsfokreglement.
Bij een geschil tussen een pupkoper en een NBTC-fokker kan om bemiddeling door het bestuur worden verzocht, maar nimmer zal het bestuur/de vereniging als partij in het geschil kunnen worden betrokken.