Ga naar de inhoud

Voor clubfokkers van de NBTC is het verplicht om gedurende het jaar hun vakkundigheid op peil te houden door het volgen van cursussen, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd door de NBTC of andere instanties. Zulks ter goedkeuring door het bestuur. Per jaar dient een clubfokker 30 punten te behalen, eventuele behaalde punten uit het voorgaande jaar tellen mee in het nieuwe jaar.

Naam organisatie

punten per cursus

punten per dagdeel

BFH, VKK, E&B, Cursus Fokken NBTC

25

Lezing NBTC

20

Kynotrain, RvB kennistour, WoofExperience

15

Fokkersbijeenkomst NBTC

15

Lezingen KC’s, RV en anderen instanties

15